ЦОТК "ТЕНТ"
Почетна Упис чланова

Народни оркестар

Уз вођство стручњака из области музике, чланови Народног оркестра су изузетно предани народној музици. Уз врхунски квалитет интепретирају музику аранжирану на основу чисте традиционалне народне музике, без простора за шунд, кич и имитацију. Музика за игру је пре свега заснована на народној музици или на мотивима фолклорне музичке традиције који су компоновањем или аранжирањем стављени у функцију одређене музичко-сценске форме. Традиционално усмерен ка правим, исконским музичким и уметничким вредностима, Народни оркестар деценијама успешно негује српско музичко-фолклорно наслеђе као и музику осталих балканских народа. Током дугогодишњег постојања и рада, Народни оркестар Центра је остварио велики број награда и признања учествујући на престижним музичким манифестацијама у земљи и иностранству. Инструменти заступљени у Народном оркестру су: хармоника, виолина, контрабас, гитара, бас гитара, фрула, тапан и кларинет. У свом програму Народни оркестар има самосталне инструменталне сплетове, као и музичке пратње вокалних солиста коју су засновани пре свега на музичкој традицији Србије и Балкана. У свом програму оркестар има самосталне инструменталне сплетове, а изузетно битан и незаобилазан део репертоара Народног оркестра су и инструменталне пратње кореографских поставки Ансамбла народних игара и песама.

Шеф Народног оркестра и уметнички руководилац Центра: Жељко Шишић

Оркестар

Администратори и аутори сајта:

- Кристина Гагић
e-mail: / kgagic999@gmail.com /

- Ана Ћорломановић
e-mail: / ana.corlomanovic@gmail.com /

Контакт:
011/8724-394
/office@cotktent.rs/
Улица: Војводе Мишића 226,
11500 Обреновац, Република Србија

Copyright © 2018.